Digital Edge Pengendali Baru Indointernet

Digital Edge Pengendali Baru Indointernet

Digital Edge Hong Kong Limited (DE) telah melaksanakan pembelian 189.903.500 saham PT Indointernet Tbk (EDGE), yang merupakan 47% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam perseroan.